GIẢI PHÁP BẢO VỆ NGÂN HÀNG

Ngân hàng là trung tâm tài chính thương mại tín dụng được đặt chủ yếu tại các thành phố lớn, và các thị xã có nhiều người và phương tiện qua lại. Số người hàng ngày ra vào ngân hàng rất nhiều với đủ các thành phần trong xã [...]

GIẢI PHÁP BẢO VỆ TTTM

Hiện nay xã hội ngày càng phát triển, để đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn của người dân – các TrungTtâm Thương Mại (TTTM)  được xây dựng ngày càng nhiều, đặc biệt là tại các thành phố lớn như: Siêu Thị Điện Máy, Metro, Big [...]

GIẢI PHÁP BẢO VỆ TÒA NHÀ

Bảo vệ tòa nhà được chia ra làm hai loại: gồm bảo vệ tòa nhà chung cư và bảo vệ tòa nhà văn phòng. Với mỗi một phương án chúng tôi đều đưa ra được những cách thức triển khai rất sát với thực tế để giúp khách hàng [...]