Cách bảo vệ quan sát và tránh các mối đe dọa tới khách hàng

Những bảo vệ thành công nhất giữ cho khách hàng của mình tránh xa mọi mối đe dọa đã biết hoặc có thể xảy ra thông qua việc tránh né, cảnh giác mọi lúc và nhận thức được môi trường an ninh nơi họ làm việc.

Kỹ năng quan sát có tầm quan trọng đáng kể với các phương pháp phòng ngừa nguy hiểm tới khách hàng. Giữ một trạng thái cảnh giác liên tục, chú ý những hành vi khác thường, dự đoán và tránh nguy cơ có thể xảy ra ở tầm xa và gần gũi.

Bảo vệ quan sát và tránh các mối đe dọa tới khách hàng

Kỹ năng giám sát an ninh

Giám sát an ninh được hiểu là hoạt động lên kế hoạch, có tổ chức, mục tiêu đặc biệt để phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn trong khu vực nhiệm vụ bảo vệ. Sự khác biệt với giám sát an ninh và quan sát bảo vệ thông thường là giám sát thông qua kế hoạch với một phương pháp chính xác. Các nguyên tắc giám sát an ninh có dành cho một người đơn đọc hay đội làm việc. Sự phát triển các kỉ luật trong việc giám sát an ninh là một phần thiết yếu để cảnh báo nguy hiểm.

Chia sẻ bài viết