GIẢI PHÁP BẢO VỆ TÒA NHÀ

Bảo vệ tòa nhà được chia ra làm hai loại: gồm bảo vệ tòa nhà chung cư và bảo vệ tòa nhà văn phòng. Với mỗi một phương án chúng tôi đều đưa ra được những cách thức triển khai rất sát với thực tế để giúp khách hàng [...]

Công tác đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp

Để thành công trong bất cứ lĩnh vực gì, chúng ta đều cần có phương pháp học tập tập chuyên sâu, có được kỹ năng và nâng cao để có thể thành công trong công việc. Công việc bảo vệ đã thay đổi nhiều trong vòng 20 năm qua. Bảo [...]