DỊCH VỤ BẢO VỆ SỰ KIỆN

Bảo vệ sự kiện không mới lạ ở nước ngoài nhưng vài năm gần đây công việc này mới trở nên phổ biến ở Việt Nam. Xã hội ngày càng sôi động và những sự kiện đủ lĩnh vực được tổ chức thường xuyên, vì thế nhu cầu cho [...]

DỊCH VỤ BẢO VỆ NHÀ MÁY

Các nhà máy – xí nghiệp thường được xây dựng tại các khu công nghiệp, các thành phố phát triển. Tạo điều kiện cho sự phát triển, phục vụ nhu cầu đồng bộ sản xuất, cơ sở vật chất đồng thời giải quyết được một lượng lớn nhu cầu [...]

GIẢI PHÁP BẢO VỆ NGÂN HÀNG

Ngân hàng là trung tâm tài chính thương mại tín dụng được đặt chủ yếu tại các thành phố lớn, và các thị xã có nhiều người và phương tiện qua lại. Số người hàng ngày ra vào ngân hàng rất nhiều với đủ các thành phần trong xã [...]

GIẢI PHÁP BẢO VỆ TTTM

Hiện nay xã hội ngày càng phát triển, để đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn của người dân – các TrungTtâm Thương Mại (TTTM)  được xây dựng ngày càng nhiều, đặc biệt là tại các thành phố lớn như: Siêu Thị Điện Máy, Metro, Big [...]